Krásné prázdniny

Milí žáci, rodiče a příznivci ZUŠ.

My všichni Vám všem děkujeme za práci ve školním roce, za podporu v časech nelehkých i veselých.

Užijte si léto, vodu, sluníčko a v září se na Vás všechny těšíme.

Vaši učitelé ZUŠ Fr. France