Studium tanečního oboru

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let.

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.

Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.

Studijní zaměření tance obsahuje tyto předměty: přípravná taneční průprava, taneční průprava, klasická taneční technika, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, taneční praxe.

Charakteristika

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání a přirozené schopnosti dětí. Poskytuje žákovi podle jeho schopností základní vzdělání a orientaci v různých tanečních směrech. Tanec je neverbální vyjadřovací prostředek, kdy k vyjádření myšlenky slouží tanečníkovo tělo.

Ve druhém stupni je výuka je zaměřena na opakování a procvičování učiva a taneční praxe je zaměřena na samostatnou tvůrčí činnost žáka, který s pomocí učitele a spolužáků má možnost samostatné práce na daném tématu a dané hudební předloze. Žák je veden k dokonalejšímu zvládnutí nových, složitějších variací. Žák užívá odborné názvosloví z oblasti techniky pohybu. Podílí se na podobě realizované choreografie, diskutuje o ní a zvládá své postřehy a názory jasně tlumočit. Hodnotí taneční projev vlastní i svých spolužáků a rozliší jejich charakteristické znaky.

Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Přípravná taneční průprava 0,5 0,5                      
Taneční technika     1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Taneční praxe 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zobrazit více

IMG_0046
IMG_0096
IMG_0667
IMG_1008
IMG_1401
IMG_1434
IMG_1462
IMG_1531
IMG_1557
IMG_1561
IMG_1589
IMG_1606
IMG_1689
IMG_1707
IMG_1776
IMG_1807
IMG_1857
IMG_1865
IMG_7506
IMG_7556
IMG_7558
P1240720
P1240721
P1240721t
P1240727
P1240728
Fotogalerie