Studium tanečního oboru

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let.

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.

Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.

Studijní zaměření tance obsahuje tyto předměty: přípravná taneční průprava, taneční průprava, klasická taneční technika, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, taneční praxe.

Charakteristika

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání a přirozené schopnosti dětí. Poskytuje žákovi podle jeho schopností základní vzdělání a orientaci v různých tanečních směrech. Tanec je neverbální vyjadřovací prostředek, kdy k vyjádření myšlenky slouží tanečníkovo tělo.

Ve druhém stupni je výuka je zaměřena na opakování a procvičování učiva a taneční praxe je zaměřena na samostatnou tvůrčí činnost žáka, který s pomocí učitele a spolužáků má možnost samostatné práce na daném tématu a dané hudební předloze. Žák je veden k dokonalejšímu zvládnutí nových, složitějších variací. Žák užívá odborné názvosloví z oblasti techniky pohybu. Podílí se na podobě realizované choreografie, diskutuje o ní a zvládá své postřehy a názory jasně tlumočit. Hodnotí taneční projev vlastní i svých spolužáků a rozliší jejich charakteristické znaky.

Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Přípravná taneční průprava 1 1                      
Taneční průprava     1 1 0,5                
Klasická taneční technika         1 1 1 1 1        
Současný tanec           0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Lidový tanec         0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Taneční praxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Klasický tanec                   1 1 1 1

Zobrazit více

IMG_0046
IMG_0096
IMG_0667
IMG_1008
IMG_1401
IMG_1434
IMG_1462
IMG_1531
IMG_1557
IMG_1561
IMG_1589
IMG_1606
IMG_1689
IMG_1707
IMG_1776
IMG_1807
IMG_1857
IMG_1865
IMG_7506
IMG_7556
IMG_7558
P1240720
P1240721
P1240721t
P1240727
P1240728
Fotogalerie