Plán akcí

11. ledna taneční vystoupení PS2, 16.45 sál ZUŠ

13. ledna taneční vystoupení 1. ročník, 17.00 sál ZUŠ

17. ledna taneční vystoupení PS1, 16.45 sál ZUŠ

8. února žákovský koncert třídy V. Šujanové   18.00 sál ZUŠ

10. února hudební večer vítězů školního kola, 17.00 sál ZUŠ

15. února žákovský koncert třídy L. Maňáska   18.00 sál ZUŠ

17. února hudební večer vítězů školního kola, 17.00 sál ZUŠ

24. března klavírní koncert Adama Koubka, 17.00 sál ZUŠ

30. března žákovský koncert třídy K. Sokolové, 18.00 sál ZUŠ

5. května  žákovský koncert třídy T. Černé  17. hodin

6. května  žákovský koncert třídy V. Holíkové  17. hodin

11. května  žákovský koncert třídy L. Maňáska  18.30 hodin

11. května   den otevřených dveří  13.00 – 16.30

14. května   talentové zkoušky HO  9.00 – 14.00

16. května  žákovský koncert třídy M. Červinky  18. hodin

18. května   I. absolventský koncert 18. hodin

19. května   II. absolventský koncert 17.30 hodin

21. května   talentové zkoušky TO+VO  9. 00 – 13.00

23. května  žákovský koncert třídy J. Jelínkové a M. Umy  18. hodin

24. května  žákovský koncert třídy A. Vodičky a M. Otčenáškové  18. hodin

25. května   ZUŠ open  15.00 – 17.00

26. května  žákovský koncert třídy Š. Puchelové a T. Pecháčkové  17. hodin

30. května  žákovský koncert třídy V. Šujanové  18.15 hodin

31. května  žákovský koncert třídy J. Mašové  18. hodin

28. května   Dny Slavkova 

2. června  žákovský koncert třídy J. Handrly  17.30 hodin

3. června  žákovský koncert třídy K. Jirákové  17.30 hodin

6. – 10. 6.  postupové zkoušky žáků hudebního oboru

10. června  závěrečné vystoupení tanečního oboru sál Bonaparte

16. června  žákovský koncert třídy L. Maňáska  18. hodin

23. června  žákovský koncert třídy L. Kurdíkové – Otnice  16. hodin

24. září v 17.30 hodin koncert studentek JAMU, sál ZUŠ

13. října 2020 – zahájení výstavy výtvarného oboru, Zámek Slavkov – Austelitz 

18. listopadu žákovský koncert třídy T. Černé, 17.oo, sál ZUŠ

2. prosince žákovský koncert třídy A. Vodičky, 17.15, sál ZUŠ

2. prosince žákovský koncert třídy M. Otčenáškové, 17.00, sál DDM Křenovice

6. prosince žákovský koncert třídy J. Jelínkové, 18.00, sál ZUŠ

6. prosince žákovský koncert třídy T. Bláhové, 18.00, sál ZUŠ

13. prosince žákovský koncert třídy L. Kurdíkové, 16.00, sál ZŠ Otnice

8. prosince žákovský koncert třídy J. Mašové, 18.00, sál ZUŠ

9. prosince žákovský koncert třídy K. Sokolové, 17.00, sál ZUŠ

10. prosince taneční vystoupení 6. ročník, 16.00 sál ZUŠ

10. prosince taneční vystoupení 7. ročník + II. stupeň, 17.00 sál ZUŠ

10. prosince žákovský koncert třídy Š. Puchelové, 18.00, sál ZUŠ

12. prosince žákovský koncert třídy M. Umy, 16.00, modlitebna ČCE

13. prosince taneční vystoupení 5. ročník, 16.30 sál ZUŠ

13. prosince žákovský koncert třídy M. Červinky, 18.00, sál ZUŠ

15. prosince taneční vystoupení 3.+4. ročník, 16.30 sál ZUŠ

15. prosince žákovský koncert třídy L. Maňáska, 18.30, sál ZUŠ

16. prosince taneční vystoupení 1.+2. ročník, 16.00 sál ZUŠ

16. prosince žákovský koncert třídy J. Handrly, 17.30, sál ZUŠ

17. prosince žákovský koncert třídy V. Holíkové, 17.00, sál ZUŠ

21. prosince taneční vystoupení 1.+2. ročník, 18.00 sál ZUŠ