Plán akcí

KVĚTEN 2019

Žákovské koncerty ZUŠ 2018/2019

Miroslav Červinka              pondělí               13. 5.                   17.00 hod. – tan. sál
Kamila Sokolová                 úterý                    14. 5.                   17.30 hod. – tan. sál
Ladislav Maňásek               čtvrtek                 16. 5.                   17.30 hod. – tan. sál
Martin Uma                          pondělí               20. 5.                   17.00 hod. – tan. sál
Jana Jelínková                     pondělí               20. 5.                   17.00 hod. – tan. sál
Kateřina Jiráková                středa                  22. 5.                  18.00 hod. – tan. sál
Antonín Vodička                 čtvrtek                23. 5.                   18.00 hod. – tan. sál
Marcela Otčenášková         čtvrtek                 23. 5.                  18.00 hod. – tan. sál
Vítězslava Šujanová            pondělí                27. 5.                   18.00 hod. – tan. sál
Veronika Holíková              úterý                    28. 5.                   18.00 hod. – tan. sál
Leoš Černý                           úterý                    28. 5.                   18.00 hod. – tan. sál
Josef Handrla                      čtvrtek                 30. 5.                  18.00 hod. – tan. sál

Další akce

Saxofonový koncert                                          1. 5.                  16.30 hod. – sál ZUŠ
I. absolventský koncert středa                   15. 5.                   18.00 hod. – sál ZUŠ
II. absolventský koncert úterý                    21. 5.                   17.30 hod. – sál ZUŠ

 

ČERVEN 2019

Žákovské koncerty ZUŠ 2018/2019

Jarmila Mašová                   středa                     5. 6.                  18.00 hod. – tan. sál
Jaroslav Vacek                     pondělí                 10. 6.                  17.30 hod. – tan. sál
Tamara Bláhová                  pondělí                 10. 6.                  17.30 hod. – tan. sál
Lenka Kurdíková                čtvrtek                   20. 6.                 16.00 hod. – Otnice

Další akce

ZUŠ Open – happening       sobota               1. 6.                   náměstí
Závěrečné vystoupení TO   pátek                  7. 6.   16.30 hod. – sál SC Bonaparte