Školné

Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace

VÝŠE Úplaty – ŠKOLNÉHO

šk. rok  2023/2024

 

 HUDEBNÍ OBOR měsíčně pololetně
1 hodina individuální výuky na 1 hlavní nástroj

1-2 hodiny kolektivní výuky

 

300,-

 

1500,-

1 hodina individuální výuky na 2 hlavní nástroje

1-2 hodiny kolektivní výuky

 

500,-

 

2500,-

1 hodina skupinové výuky

1-2 hodiny kolektivní výuky

 

250,-

 

1250,-

 

Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou výchovu, hudební nauku, případně komorní, souborovou hru nebo sborový zpěv dle osnov a učebních plánů ZUŠ vydaných MŠMT ČR a školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání  (ŠVP ZUV)

 

TANEČNÍ OBOR  200,-  1000,-
 

VÝTVARNÝ OBOR

 

300,-

 

1500,-

 

Úplata za vzdělání (školné) je hrazena předem složenkou nebo bankovním převodem na účet školy v těchto termínech:

květen, červen – za I. pololetí nového školního roku

leden, únor      – za II. pololetí školního roku

Rozhodnutí o výši úplaty (školného) se řídí Vyhláškou 71 ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání.

Rada Města na své 13. schůzi konané 20. 2. 2023 vzala na vědomí její výši.

 

MgA. Jana Jelínková
ředitelka školy