Výsledky talentových zkoušek – taneční obor

Výsledky talentových zkoušek v ZUŠ Fr. France 6. června 2020

Všichni uchazeči budou písemně vyrozuměni, přijatí žáci uhradí úplatu za vzdělávání

a přiloženou přihlášku odevzdají vyučujícímu do 26. 6. 2020. Nepřijatí uchazeči budou

kontaktováni v uvedeném pořadí na případně uvolněná místa.

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 21 24,00 taneční-přijatý

přípravné studium

2 16 23,66 taneční-přijatý

přípravné studium

3 18 23,53 taneční-přijatý

přípravné studium

4 14 23,33 taneční-přijatý

přípravné studium

5 5 23,26 taneční-přijatý

přípravné studium

6 22 23,00 taneční-přijatý

přípravné studium

7 15 22,93 taneční-přijatý

přípravné studium

8 10 22,73 taneční-přijatý

přípravné studium

8 27 22,73 taneční-přijatý

přípravné studium

10 13 22,66 taneční-přijatý

přípravné studium

11 23 22,60 taneční-přijatý

přípravné studium

11 26 22,60 taneční-přijatý

přípravné studium

13 12 22,53 taneční-přijatý

přípravné studium

14 1 22,46 taneční-přijatý

přípravné studium

15 3 22,20 taneční-přijatý

přípravné studium

16 17 22,06 taneční-přijatý

přípravné studium

16 24 22,06 taneční-přijatý

přípravné studium

18 11 21,80 taneční

přípravné studium

19 25 21,66 taneční

přípravné studium

20 4 21,06 taneční

přípravné studium

21 7 20,13 taneční

přípravné studium

 

 

 

 

 

 

 

1 9 24,20 taneční – přijatý
2 6 23,93 taneční – přijatý 
3 8 23,86 taneční
4 20 23,80 taneční
5 2 23,73 taneční
6 19 23,46 taneční