Spouštíme aplikaci TEAMS – informace pro rodiče a žáky

Rodiče – žáci

Vzhledem k neutěšené epidemické situaci jsme se rozhodli rozšířit distanční výuku o možnost online výuky pomocí aplikace Microsoft Teams. Jde nám o to neztratit sociální kontakt mezi žáky a učitelem. Využití vidíme hlavně v hromadných předmětech – výtvarný obor, taneční obor a hudební nauka. Individuální výuka v hudebním oboru může pokračovat v současné podobě, i když využití Teams není vyloučena ani zde.

Aplikaci lze otevřít v odkazu:

Přihlášení | Microsoft Teams

K jednorázovému přihlášení lze použít přihlašovacích údajů, které žáci získají od svých učitelů. Další kroky poté už budou řídit učitelé. Řada žáků tuto aplikaci používá na svých ZŠ a SŠ, takže by vše mělo fungovat bez problémů. V případě jakýchkoliv obtíží či dotazů, kontaktujte vyučující.

Přiznáváme se, pro nás to bude nová zkušenost, tak Vás prosíme o toleranci a případnou pomoc Vašim dětem.

 

Plán online výuky:

Hudební nauka – přípravné studium: výuka bude probíhat i nadále formou zadávání úkolů na webu

Hudební nauka 1. – 5. ročník: výuka bude probíhat ve 14 denních cyklech

  1. týden – zadání probírané látky přes web školy, samostatná příprava
  2. týden – online hodina podle rozvrhu, probrání zadaných úkolů atd.

Zahájení online výuky od příštího týdne tj. 8. března.

Rozvrh hodin hudební nauky:

  1. ročník pondělí 15.00 – 15.30
  2. ročník pondělí 15.35 – 16.05
  3. ročník pondělí 16.15 – 16.45
  4. ročník čtvrtek 16.00 – 16.30
  5. ročník pondělí 16.50 – 17.20

 

Výtvarný obor: zahájení online výuky 8. března. V tomto týdnu bude probíhat zkušební připojení.

Žáci jsou zařazeni do ročníků v den, na který jsou zvyklí z prezenční výuky, mění se pouze čas. Hodiny budou probíhat formou rozhovoru o výtvarných technikách, nástrojích, případně v nich ukážeme postup tvorby. (např. kašírování, rezerváž klovatinou, sádrové masky, výroba ručního papíru, atd.) Žáci NEBUDOU pracovat současně s námi! Online hodinu bude doplňovat PDF soubor s vysvětlením pro ty, kteří se buďto nepřipojí, nebo si budou chtít techniky nebo námět pročíst v klidu znovu. Tento soubor bude vkládán do konkrétního týmu v kolonce ZADÁNÍ. Tam také bude možné vkládat fotky prací žáků.

 

Časy online výuky přes Microsoft Teams :

Eliška Černá

PONDĚLÍ             14:00 – 14:45   1.skupina 1. ročník                              15:00 – 15:45   2. skupina 4. +5. ročník

Martina Borovičková

ÚTERÝ                 14:00 – 14:45     1. skupina PS – příp. studium         15:00 – 15:45     2.skupina 3.+4. ročník

STŘEDA               14:00 – 14:45   3. skupina 1.+2. ročník                     15:00 – 15:45     4. skupina 4.+5. ročník

ČTVRTEK             14:00 – 14:45   5. skupina 2.+3. ročník                    15:00 – 15:45     6. skupina 5.+6. ročník

PÁTEK                  14:00 – 14:45    7. skupina 3. ročník                          15:00 – 15:45     8. skupina 7. ročník + II. stupeň

 

 

Taneční obor:    zahájení online výuky 8. března.

 

Pondělí

 

14:00 – 14:30 14:35 – 15:20 15:25 – 16:10
  PS1 5. ročník 6. + 7. roč.
  Úterý 14:00 – 14:45 14:50 – 15:20 15:25 – 16:10
  3. ročník PS2 4. ročník
Čtvrtek 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35 15:40 – 16:25
  1. ročník 2.    ročník II. stupeň

 

MICROSOFT_TEAMS_-_návod