Krajská kola soutěží ZUŠ

Úspěch žáků ZUŠ

V měsíci březnu a dubnu proběhla krajská kola soutěží ZUŠ.

Emily Partyková a Tereza Houšťová ze třídy Terezy Pecháčkové získaly ve hře na klavír v Mikulově 3. místa.

V Ořechově, kde se konalo krajské kolo ve hře na housle, získal Kryštof Pecháček a Kateřina Dostálová ze třídy Terezy Černé      1. místo a Veronika Jandlová ze třídy Veroniky Holíkové 2. místo.

Soutěžil i výtvarný obor, kolekce prací byly hodnoceny odbornou komisí v Tišnově. Z počtu 198 prací ze 40 škol získali naši žáci pod vedením Martiny Borovičkové 2 zlatá pásma s postupem do celostátního kola, které se bude konat ve Štenberku, 1 stříbrné a 1 bronzové pásmo.

Žákům a jejich učitelům velké díky za vzornou reprezentaci naší školy.

Jana Jelínková

             

všechny fotografie ze soutěží v galerii