Klavírní koncert Adama Koubka

V pátek 3. 5. 2024 se v sále ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna konal koncert Adama Koubka. Adam je zde žákem hry na klavír u paní učitelky Kamily Sokolové. Jednalo se o jeho třetí klavírní koncert, kterým zakončil své studium na ZUŠ. Jak sám uvedl, věnuje se klavírní hře celých 13 let. Jeho nadšení pro hudbu bylo patrné z celého vystoupení. Do posledního místa zaplněným sálem zněly skladby známých filmových melodií a také klavírní aranžmá několika děl populární hudby. Tímto hudebním žánrem se Adam profiluje již dlouhá léta. Jeho klavírní vystoupení bylo tentokrát v několika skladbách doplněno i zpěvem v podání Veroniky Nezhybové a Kamily Sokolové. Adamova hra se vyznačuje bravurní technikou, procítěným přednesem a velmi dobře zvoleným repertoárem. Je nutné také vyzdvihnout tu skutečnost, že celý koncert si sám interpret moderoval, ke každé skladbě uvedl poutavý úvod a i svůj vztah k ní.

Adamovo zakončení studia na ZUŠ tímto koncertem bylo velmi důstojné. Rád bych mu popřál do dalšího uměleckého vývoje hodně inspirace a úspěchů. Věřím, že nás Adam v brzké době pozve na další svá vystoupení a budeme mít možnost sledovat jeho další umělecký růst.

Mgr. Richard Tribula