Hudební večer

Hudební večer ZUŠ

Hudební večer stylově bohatý a uměleckým prožitkem naplněný jsme mohli slyšet ve středu 29. 1. 2020 v sále ZUŠ F. France ve Slavkově u Brna.                Program věnovaný vítězům školního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír, housle a kytaru nadchl všechny příznivce vážné hudby precizní interpretací skladeb a mimořádným hudebním talentem žáků školy. Všem účinkujícím a učitelům proto patří velké poděkování. Z klavírní třídy J. Jelínkové, J. Mašové a T. Bláhové zahráli M. Pecháček,         K. Sušilová, A. Gejdošová, Ž. Rožteková, z houslové třídy T. Krejčí jsme slyšeli za klavírního doprovodu Š. Puchelové žákyni A. Gillovou a K. Dostálovou a z kytarové třídy M. Otčenáškové a A. Vodičky se nám představili žáci V. Pflimpfl, J. Šťasta, T. Kramčík, R. Pflimpfl, A. Červinka,      S. Vinkler,  Š. Kučera a  Š. Chmela.  

Všem účastníkům okresního kolo přejeme hodně zdaru a žádnou trému…!

Kamila Sokolová