Benefiční koncert

Hudební večer pro Centrum denních služeb 

Dne 16.11. 2023 se ve spolupráci s ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna uskutečnil benefiční koncert s názvem Hudební večer pro CDS.

Sálem zněly nejen krásné písně z pohádek. Žáci umělecké školy zahráli také náročnější ukázky z díla klasiků jako byli F. J. Haydn nebo W. A. Mozart.  Celá akce byla protknuta radostí z výkonů mladých umělců, kterým tleskal plný sál. Chtěli bychom poděkovat všem vystupujícím, jejich učitelům a zejména vedení ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna za vstřícnou spolupráci i možnost prezentace charitních služeb pro veřejnost. Výtěžek z dobrovolného vstupného činí 3875 Kč. Bude využitý na provoz Centra denních služeb ve Slavkově u Brna.

Bc. Eva Vávrová, vedoucí CDS

fotografie z koncertu v galerii