ZUŠ Open 2018

ZUŠ Open

Radost

Dovolte mi, abych se s vámi s odstupem několika dní podělil o své dojmy z letošní ZUŠ Open.

I letos, stejně, jako při loňském prvním ročníku jsem na místě cítil ohromné nadšení, energii, odhodlání předvést, snahu zaujmout i chuť poslouchat a přijímat. Teď, když už opadly přímé emoce z minulého čtvrtka, ale cítím, že ve mně z této akce stále něco přetrvává. Něco hlubšího a trvalejšího – radost.

Radost z přirozeného nenásilného propojení diváků, dětí, rodičů, učitelů a ducha školy v prostoru parku, z toho, jak všichni přítomní jedou na stejné vlně. Radost z výkonů všech účinkujících, bez ohledu na to, jestli někomu ujel tón, ukvikl nátisk nebo na okamžik vypadl z rytmu – to všechno bylo zastíněno a zapomenuto nasazením, elánem, drajvem a fantastickou účastí a podporou publika. Radost ze setkání a spoluprožívání – přestože se rodiče a prarodiče přišli podívat hlavně na svoje dítě, nešetřili potleskem a podporou každému z účinkujících. Radost z pospolitosti, vtažení všech diváků do děje, malé děti si spontánně zatancovaly nebo doplňovaly kresby na chodníku, dospělí se přidávali ke zpěvu … Zkrátka radost z toho, že jsem byl přitom, při akci, kterou stojí za to opakovat a má šanci stát se krásnou tradicí.

Týden předem jsem měl možnost potkat se s paní ředitelkou Janou Jelínkovou i jejím zástupcem Martinem Umou a vidět, kolik času a práce dá příprava detailů akce celému učitelskému sboru. Znovu mi to připomnělo, jak unikátní je český systém základního uměleckého školství a jak významně se podílí na předávání kulturního kapitálu našim dětem. I když si to často neuvědomujeme a bereme to jako samozřejmost, ZUŠka životy dětí velmi významně obohacuje o pozitivní vztah k hudbě, výtvarnému i pohybovému umění (tím snad i ke kultuře ve všech formách obecně) a dává naději, že jej dál přenesou i na příští generaci.

Myslím si, že právě tohle je hlavním posláním základních uměleckých škol – uchovat kulturu přirozeně živou tím, že aktivní umělecké dovednosti udržuje jako běžnou součást našich životů, v tom, že si děti i dospělí mohou společně zahrát, zazpívat, zatancovat, něco vytvořit, že dítě díky potlesku ostatních může zažít pocit úspěchu a současně poznat, že úspěch je až odměnou za úsilí, které předtím přípravě věnovalo. A jsem přesvědčený, že přesně to se naší ZUŠce perfektně daří.

To, že někteří žáci i absolventi naší slavkovské ZUŠ dosahují vynikajících úspěchů v republikových soutěžích, či úspěšně pokračují ve studiu na konzervatořích a uměleckých vysokých školách je pak bonusem, potvrzujícím vynikající kvalitu pedagogického sboru.

Děkuji tedy s vděkem a hlubokou úctou ředitelce a všem učitelům naší ZUŠky nejen za přípravu letošního ZUŠ Open, ale za všechen čas, péči, nápady, aktivitu, které trvale dávají svým žákům, i které pravidelně věnují kulturnímu a společenskému životu Slavkova u Brna a jeho obyvatel a věřím, že z vystoupení dětí pod jejich vedením v nás bude i v budoucnu zůstávat čistá a opravdová radost.

B. Fiala

více obrázků ve fotogalerii…