Výtvarný obor od 17. května

Žáci výtvarného oboru,

příští týden bude výuka probíhat formou individuálních konzultací v ZUŠ.

Konzultace se uskuteční podle pokynů vyučujících.