Výstava výtvarného oboru „Jiné světy“ na sociálních sítích

Vážení,

představujeme Vám výstavu žáků výtvarného oboru „Jiné světy“ zatím alespoň virtuálně.

https://www.facebook.com/slavkovubrna/videos/754245728502439/

JINÉ SVĚTY

V našich představách, a možná i nejen v nich, mohou existovat rozmanité světy plné fantastických scenérií a živých tvorů nejbizarnějších tvarů. Jiné světy fascinují, neboť nás dokážou vytrhnout z šedivé všední reality. Pokusy o vytvoření iluze jiného světa nebo fantazijní krajiny můžeme zaznamenat už od pradávna. S dostatkem fantazie si jiný svět můžeme najít takřka kdekoliv i přes to, že záměr autora může být zcela odlišný.

VESMÍR   SCI-FI    FANTASY   SURREALISMUS

Inspirací pro výstavu výtvarného oboru ZUŠ Františka France se stala tato 4 odvětví. Žáci si přáli tvořit další výstavu na téma Vesmír. Inspirace ze Sci-fi filmů, fantazijního světa a uměleckého směru Surrealismu, zabývající se snovým světem, s tím úzce souvisí. Proto jsme spojili tato všechna témata do jednoho, nesoucí název JINÉ SVĚTY

VESMÍR

Jak výtvarně ztvárnit vesmír!? Jednotlivým hodinám vždy předcházelo povídání o vesmíru, raketách, mlhovinách, planetách, souhvězdích nebo černých dírách, UFO a mnoho dalších. Tato podtémata zastupují v tvorbě většinu celé výstavy. Určitá technika se hodila k rozlišnému námětu a my se pak experimentováním s barvami a hravými technikami snažili tyto náměty převést na papír nebo do prostorové tvorby a keramiky.

SCI-FI, FANTASY

Když zaměříte pozornost na vesmír, neodmyslitelně si vybavíte postavy z filmů, které se ve vesmíru nebo jiných světech odehrávají. Proto se i nám staly inspirací filmy jako Star Wars, Avatar, E.T. mimozemšťan, WALL-E, Predátor a jiné. Pomocí grafických technik, kresby nebo kašírování jsme se pokusili o jejich zpodobení. Na své si přišli jak nejstarší žáci s kresbou velkých filmových postav, tak nejmladší žáci s jejich fantastickými příšerkami, mimozemšťany a roboty.

Science fiction představují specifickou kategorii i ve výtvarném umění. Jsou maximálně vizuálně orientované, dávají široké pole fantazii autora, který musí tvořit představy i atmosféru neexistujících světů, lidí, mimozemských civilizací atd. Své pole působnosti našly především na obálkách sci-fi knih i jako jejich vnitřní ilustrace.

SURREALISMUS

Jedná se o umělecký směr z 20. let 20. století se záměrem zachytit iluze jiných světů a fantastických motivů. Dokonalému dojmu existence smyšlených prvků krajiny napomáhá i realistický styl malby. Nejznámějším umělcem surrealismu je španělský malíř Salvador Dalí (1904 – 1989). Mezi nejznámější české malíře patří Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová (1902-1980), narozená v Československu ačkoliv většinu života prožila v Paříži. Ze současníků je třeba zmínit malíře Radoslava Novotného (1972) s uměleckým jménem Radozo.

Snové a fantazijní scény vám mohou připomínat i společenská karetní hra Dixit, kterou jsme plánovali zahrnout do výuky s mladšími žáky a malovat podobné scenérie. Bohužel nás v tvorbě zdržela dvouměsíční pauza během jarní karantény. Parafráze surrealistických děl se nám přesto podařilo díky nejstarším žákům v novém školním roce dokončit.

Výtvarný obor se obrací k dětem, které projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka v hlavních výtvarných disciplínách. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarnou tvorbu a umění. Výtvarná tvorba může být chápána jako způsob poznání a komunikace. Rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a podporuje tvořivost a kreativitu žáka. Rozmanitými uměleckými prostředky lze vyjádřit vlastní cítění, vnímání a poznávání. Žák směřuje k seznámení se základními pojmy a pravidly výtvarných technik, které postupně samostatně užívá a zdokonaluje. Ve výtvarném oboru se vyučuje předmět Výtvarné vyjadřování, který zahrnuje plošnou, prostorovou a akční tvorbu. Plošná tvorba obsahuje veškeré kreslířské, malířské a grafické techniky. Používáme jak klasické nástroje a postupy, tak i experimenty a kombinace technik. V prostorové tvorbě jsou využívány různé materiály vhodné ke zhotovování trojrozměrných objektů. Akční tvorba žáky seznamuje s moderními a netradičními výtvarnými disciplínami a postupy. Výstup z akční tvorby se nedá vždy přesně definovat, žáci si odnáší zajímavý zážitek, ke kterému je pořízena fotodokumentace.

Výtvarný obor Základní umělecké školy Františka France navštěvuje 145 žáků ve věku 6-17 let. Někteří však skončili studium v pololetí nebo v červnu 2020. Proto se celkový počet žáků, kteří se podíleli na výstavě, navyšuje na cca 170 žáků. Jsme rádi, že se nám i přes komplikace s jarní karanténou a různými opatření kvůli onemocnění Covid 19 podařilo práce dokončit a výstavu nainstalovat. Především sami žáci tak mohou vidět výstavu kompaktně nainstalovanou a vidí všechny souvislosti mezi tématy, na kterých jsme společně loňský rok pracovali.

Mgr. Martina Borovičková

      

více obrázků naleznete ve fotogalerii

Výstava je vzhledem k uzavření Zámku Slavkov – Austerlitz z důvodu epidemiologických opatření dočasně nepřístupná.

Děkujeme za pochopení. O otevření výstavy Vás budeme informovat.