Talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022 + přihlášky

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky jsou pro chod školy zcela zásadní. Je jasné, že řada z Vás má nyní vzhledem k složité situaci  úplně jiné starosti.  My všichni jsme optimisté a věříme, že opětovný návrat dětí ke vzdělávání, ve všech formách, se už nezastaví a brzy se vrátí do normálního stavu. Přesto i letos budou talentové zkoušky probíhat v režimu zvýšených hygienických opatření. Opět se budou konat ve dvou dnech  a znovu to budou soboty.

Termíny plánujeme takto:

22. května – hudební obor 9.00 – 15.00

29. května – výtvarný a taneční obor 9.00 – 13.00

Podrobné podmínky přijetí dětí ke studiu najdete na webových stránkách školy www.zusslavkov.cz v odkazu „Talentové zkoušky“. Další případné dotazy zodpovíme na tel. 544221623.                   

Věříme, že společně technickou stránku talentových zkoušek zvládneme, věříme, že přivedete svoje děti i děti svých známých a ZUŠka, která v letošním roce slaví 65. výročí svého založení bude i nadále součástí vzdělávacího procesu ve Slavkově u Brna.

V případě nenadálých změn Vás budeme ihned informovat.

 

Přihlášky k talentovým zkouškám

Vzhledem k hygienické situaci Vás prosíme o vyplnění přihlášky doma, vyplněnou přihlášku odevzdáte u zápisu v ZUŠ.

Chceme zabránit  kumulaci osob při zápisu k talentovým zkouškám. Prosíme o doprovod pouze jedním zákonným zástupcem.

PŘIHLÁŠKA k talentové zkoušce – hudební obor

pokud se Vaše dítě bude hlásit na více nástrojů, je potřeba vyplnit přihlášku na každý nástroj, případně zpěv, zvlášť

PŘIHLÁŠKA k talentové zkoušce – taneční obor

PŘIHLÁŠKA k talentové zkoušce – výtvarný obor

v případě nutnosti, bude možné přihlášku vyplnit i ve škole

 

Co se u nás může Vaše dítě naučit?

Hrát na: klavír, keyboard, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baryton, trombon, tubu, housle, kytaru

Zpívat: sólový zpěv

Kreslit: výtvarné vyjadřování

Tancovat: lidový tanec, současný tanec, klasický tanec

 

 

https://fb.watch/4XJcmirfVG/

Toto video přikládáme jako motivaci, proč přivést děti do ZUŠky…

 

Video k 65. výročí založení ZUŠ