Poděkování

Vážení a milí,

končí poněkud netradiční školní rok. Využíváme jeho ukončení k poděkování.

Poděkování patří žákům, rodičům, ale i učitelům hlavně za období uzavření škol

v důsledku pandemie COVID-19. Všichni společně jsme nastalou situaci úspěšně

zvládli a věříme, že od září se všichni vrátíme do školy v plné síle a bez dalších omezení.

Přejeme Vám všem krásné letní dny, hodně sluníčka pro načerpání energie a hlavně 

zdraví a chuť do další práce.

Vedení ZUŠ Fr. France