Mimořádné talentové zkoušky do tanečního oboru

Základní umělecká škola Františka France ve Slavkově u Brna, příspěvková organizace

vyhlašuje

T A L E N T O V É   Z K O U Š K Y

do tanečního oboru

úterý   20. září 2022  od 17.30-18.00 hod.

středa 21. září 2022  od 17.30-18.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu