Nové informace pro rodiče!!!

INFORMACE PRO RODIČE

V současné době čekáme na vytvoření manuálu pro ZUŠ. Bude dostupný na stránkách MŠMT v nejbližších dnech. Měl by obsahovat metodiku a hygienická opatření při znovuotevření škol.

Předkládáme Vám náš návrh dalšího postupu při znovuotevření naší školy:

11. 5. 2020 – zahájení výuky ve všech oborech

– individuální výuka hudebního oboru

– kolektivní interpretace v této době nebude možná

– učitelé tanečního a výtvarného oboru budou v tomto týdnu kontaktovat žáky a rodiče o organizaci výuky, při dodržení hygienických a protiepidemiologických

   opatření

– hudební nauka bude probíhat formou konzultačních hodin, které budou zaměřené na hodnocení a kontrolu zadávaných úkolů.                                                           

  Žáci mohou využít čas 14.00 – 17.30 ve dnech pondělí a středa.

– i nadále bude možná forma distančního studia po domluvě

– rozvrh hodin lze upravit po dohodě s vyučujícím, úprava  bude trvalá do konce školního roku

 

Informace pro žáky a rodiče při znovuzahájení školní docházky

Při cestě do a ze školy:                 

 – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

 – dodržení odstupu 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

– učitelé poučí žáky se zápisem do Žákovské knížce a Třídní knize

– vstup do budovy je umožněn pouze žákům

– všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

– žák je povinen dodržovat hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem  

  k nevpuštění žáka do školy

– učitelé dohlédnou, aby se žáci nezdržovali v šatně

– pohyb na chodbách, návštěvě toalet či společných prostor bude probíhat tak, aby byly

  minimalizovány kontakty mezi žáky včetně zaměstnanců

– toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na desinfekci a jejím

  dávkovačem a jednorázovými ručníky pro bezpečné osušení rukou

– žáci budou desinfikovat ruce před vstupem do školy – nádoba je umístěna vedle hlavní nástěnky

– učitelé budou dbát na časté větrání učeben

– učitelé budou několikrát denně desinfikovat kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačovou

  myš, místa k sezení.

– neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít desinfekci na ruce.

  Doporučuje se i předchozí umytí rukou (20-30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

– maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu – 1 žák v lavici

– v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován

  rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se nosit roušky i ve třídě.

– je-li to organizačně nutné, může ředitel zaměstnancům, patřícím do rizikové skupiny, umožnit na

  jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností na základě potvrzení od lékaře

 

Návratky

Žádáme Vás o vyplnění a odeslání návratky za Vaše dítě, vzhledem k následné přípravě a organizaci talentových zkoušek na školní rok 2020/2021. Počty pokračujících žáků, potažmo volných míst, jsou pro nás v další organizaci zásadní.

návratka-hudební obor

návratka-taneční obor

návratka-výtvarný obor

Návratku odešlete na  ekonom@zusslavkov.cz

 

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky se uskuteční podle pokynů MŠMT. Jsme připraveni je uspořádat s maximálním ohledem na hygienu a bezpečnost. Využijeme více termínů a to soboty, abychom se vyhnuli běžnému provozu ZUŠ.

hudební obor – 30. května (sobota)  9.00 – 15.00 hodin

taneční a výtvarný obor – 6. června (sobota)  9.00 – 15.00 hodin

O případných dalších upřesněních Vás budeme informovat na webu školy a na nástěnkách v prostorách školy.

 

Úplata za vzdělávání  (školné)

Výuka po dobu karantény probíhá distančně. Žáci hromadných předmětů mají týdně zadávané úkoly na webu školy. Žáci hudebního oboru jsou vyučováni s využitím sociálních sítí dle možností žáků a rodičů. Tato forma vzdělávání v současné době splňuje podmínky, které jsou nám MŠMT uloženy.

V základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je úplata podle vyhlášky stanovena na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok. (citace z vyjádření MŠMT, které naleznete na jeho webových stránkách)

 

Na závěr nám dovolte ještě jednou požádat Vás o trpělivost. Věříme, že již brzy budeme ještě více konkrétnější a budeme schopni Vaše dotazy zodpovědět.

Děkujeme za pochopení a věřte nám, že už se na Vaše děti těšíme.

Ředitelství ZUŠ Fr. France