Hudební večer 10. 11. 2022

Hudební večer v ZUŠ

Ve čtvrtek 10. 11. v 18.00 hod. proběhl v ZUŠ Fr. France Hudební večer žáků. Naprosto zaplněný sál měl možnost zaposlouchat se do pestrého programu , v němž vystoupilo 22 žáků. Jejich učitelé připravili různé žánrové ukázky. Program zahájilo kytarové kvarteto a postupně se objevily bicí nástroje, klavír, keyboardy, housle, trubka a saxofon.

Mohli jsme slyšet hudbu populární i vážnou, vše zpracováno ve vokálních i instrumentálních variantách. Celý večer se díky nadšení účinkujících nesl ve velmi optimistickém duchu , a tak nezbývá , než popřát žákům i učitelům podobný výsledek při nastávajícím Vánočním koncertu v ZUŠ, který se bude konat 2. 12. v 17.30 hod.  Závěrem touto cestou děkuji svým kolegům a vedení školy za skvělou spolupráci na výše zmíněné akci.

Zapsal a pořadem provázel                                Ant. Vodička

                                                                                učitel ZUŠ Fr. France Slavkov