Dopis pro rodiče o situaci v ZUŠce

Zprávy ze Základní umělecké školy Slavkov u Brna

 

Vážení přátelé, příznivci naší školy,

v prosinci jsme se na naší škole radovali z návratu k normální výuce. Bohužel, ne na dlouho. Ani ne po měsíci, jsme z důvodu negativního vývoje situace, byli nuceni přejít opět do režimu distanční výuky.

 Věřte mi, že naši učitelé, stejně tak jako Vy, rodiče, nesou tuto situaci velmi těžce. Učitelé se ptají, kdy už budou moci zase normálně učit a někteří rodiče se na nás obrací s dotazy, zda se bude snižovat školné. Někteří odhlašují svoje děti, protože už ztrácí trpělivost nebo proto, že některým dětem distanční výuka „nevyhovuje.“

Škola však za vzniklou situaci nemůže. Dovolte mi, abych Vám krátce objasnil některá pro veřejnost málo známá fakta.

Tak předně – musíme se řídit platnými nařízeními z ministerstva. I my bychom velmi rádi zase normálně fungovali, ale nejde to. Naši učitelé se snaží udržet zájem žáků i na dálku, absolvují různé školící online semináře a zkouší nabízet různé alternativy výuky. Často ale naráží na různé potíže. Někde zlobí technika a jinde zase vázne komunikace s rodiči.
Co má dělat učitel, který je zavřený doma či ve škole ve třídě a rodiče nereagují na telefony a maily? Moc toho nezmůže.
Co se týká školného, tak ani tady není příliš prostoru k manévrování. Jak říkají platné předpisy: „Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací…“ (§8, odst. 3, věta druhá vyhlášky č. 71/2005 Sb.) a dále: „Ředitel školy podle §8, odst. 4, vyhlášky č. 71/2005 Sb. stanoví výši úplaty na období školního roku, přičemž ji v průběhu školního roku nemůže snižovat nebo zvyšovat.“
Rád bych také vyvrátil dlouholetý mýtus, že rodiče si platí hodiny výuky. Úplata za vzdělávání totiž není určena na vzdělávání a na platy pedagogů, ale na neinvestiční výdaje (např. provoz nemovitého majetku, nájem, opravy, revize, pojistky, dopravu, vybavení školy, energie a další provozní výdaje).

Je-li ze strany rodičů namítáno, že např. za nevyčerpané kurzovné, tréninky ve sportovních oddílech apod., se poměrná část záloh vrací nebo se převádí jako záloha do nového období, je k tomu třeba uvést, že v tomto případě jde o vztah mezi soukromými subjekty, tedy soukromoprávní, na rozdíl od výuky v ZUŠ, kde jde o vztah založený na základě správních předpisů, tedy jistým způsobem o vztah „veřejnoprávní“ (předpokládající, že jedna ze stran jedná z „moci úřední“ – např. rozhodnutí o přijetí nebo o ukončení studia).

 Jak vidíte, není to jednoduché. Přesto chápu veškeré obavy či námitky rodičů. Ale prosím zkuste si uvědomit, že odhlašování žáků může přinést naší škole velmi vážné problémy do budoucna. Úbytek žáků většinou znamená úbytek vyučovacích hodin pedagogů a navazuje na snižování úvazků potažmo počtu pedagogů.
S ohledem na své předchůdce, kteří mají velkou zásluhu na tom, kam se naše škola za ty desítky let vypracovala a co může veřejnosti nabídnout, by byla obrovská škoda, snižovat úroveň a standardy, které byly za ta léta vytvořeny.
Zkuste se, prosím, nad těmito věcmi zamyslet, než nám pošlete strohou odhlášku Vašeho dítěte.
Děkuji za pochopení a za případnou podporu.
Buďte zdraví!
Za všechny zaměstnance, kteří se těší na Vaše děti

 

Jana Jelínková

ředitelka ZUŠ Slavkov u Brna

 

Autorem článku je Petr Prosser, Dis, ředitel ZUŠ Boskovice, který souhlasí s jeho uveřejněním na stránkách slavkovské ZUŠky. Vedení naší školy se s obsahem ztotožňuje a věří, že na základě těchto informací současnou nelehkou situaci lépe pochopíte.