Dny Slavkova 2024

Účast naší ZUŠ na Dnech Slavkova.

 V sobotu 1. 6. ve 12.45 vystoupili naši žáci na náměstí před radnicí ve zhruba hodinovém programu. Naštěstí se počasí zavčas umoudřilo, a tak nic nebránilo 30 vystupujícím ukázat svoje hudební dovednosti. Pořadem provázela s velkým nadhledem Terezie Šenkyříková a své žáky si usměrňovali učitelé M. Červinka, K. Sokolová, K. Jiráková, V. Šujanová a A. Vodička. Nutno poděkovat slavkovské radnici za tuto skvělou možnost prezentovat činnost ZUŠ a taky velký dík jde za pracovnicemi zámku, jmenovitě p. Dobešové, p. Kellner Fialové a p. Křížkovi. Žáci i učitelé se rozcházeli s pocitem dobře odvedené práce a s nadějí, že se opět za rok setkáme na takové významné akci. Nezbývá než dodat, že naše ZUŠ Fr. France přispěla ke kvalitnímu průběhu celé přehlídky a že účinkující žáci naberou před prázdninami další inspirace do studia.

 Antonín Vodička