Čestné prohlášení, harmonogram, hygienická opatření

Vážení rodiče,

v tomto odkazu Vám předkládáme dokumenty, které se týkají znovuotevření naší školy.

Vyučování začíná v pondělí 11. května podle domluvy mezi Vámi, žáky a učiteli. Učitelé Vás budou v tomto týdnu kontaktovat na domluvu rozvrhu.

I nadále je možnost distančního studia. 

Podmínkou zahájení prezenčního studia ve škole je vyplněné a podepsané „čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

čestné prohlášení

harmonogram

ochrana_zdravi_zus