Absolventské koncerty hudebního oboru 2019

Gratulujeme novým absolventům hudebního oboru k jejich výkonům, poděkování patří jejich učitelům za přípravu

a rodičům za podporu. Do dalších muzikantských let hodně úspěchů a žádnou trému….

             

 zleva:  

Natálie Smetanová – klavír 

Aneta Skaláková – klavír   

Amálie Foltínová – klavír

Karolína Hornová – klavír 

Michael Friedman – zobcová flétna  

Barbora Kachlíková – EKN  

Eliška Juřinová – zpěv

Eliška Jeřábková – EKN

Alžběta Šujanová – zpěv

Andrea Večerková – klavír

 

 

zleva:

Anna Lázničková – EKN  

Ema Ošmerová – klavír

Kateřina Jochmanová – zobcová flétna

Adéla Červinková – EKN

Eva Zourková – klavír

František Červinka – saxofon

Bronislav Matyáš – bicí