65. výročí založení ZUŠ Fr. France – videoklip

Historie slavkovské ZUŠ se datuje od 1. února 1956, kdy byla zahájena činnost hudební školy, která bezprostředně navázala na soukromou hudební školu Fr. France.

Od 1.1.1993 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je město Slavkov u Brna.

V roce 2001 propůjčilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR škole čestný název ZUŠ Františka France, nejvýznamnější slavkovské hudební osobnosti 20. století.

Bývalí ředitelé – pan Jaroslav Ledvinka, krátce paní Miluše Letecká a paní Eva Cupáková měli školu rádi. My jsme na systematickou a profesionální práci navázali, a mohu říct, že se nám daří.

Máme rádi svou práci, vážíme si dobrých vztahů s rodiči a zřizovatelem. Tyto pozitivní vztahy nás vedou k invenci, kreativitě a tvořivosti, důsledkem čehož jsou naše pracovní výstupy, mimo jiné například um a kultivace osobnosti dítěte.

V současné době, kdy nemůžeme oslavit 65. výročí naší školy tak jak bychom chtěli, přijměte, prosím, krátkou prezentaci, abychom alespoň tímto vzpomněli a poděkovali všem bývalým i současným zaměstnancům a žákům za práci, kterou odvedli v prostorách ZUŠ Fr. France.