12. dubna – pokyny k znovuotevření ZUŠ

Žáci, rodiče.

Předkládáme Vám plán návratů dětí do škol v pondělí 12. dubna 2021. Veškeré informace vychází z rozhodnutí vlády ČR a následně z manuálu, které vydalo MŠMT. Kompletní všeobecné informace  najdete na:

www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

Výuka na ZUŠ Fr. France bude od pondělí 12. dubna organizovaná takto:

 

Hudební obor 

individuální výuka ve formátu 1 + 1 (žák – učitel)

 

skupinová výuka (2 žáci v jedné vyučovací hodině)  skupina bude rozdělená v rámci hodiny tak, aby byl dodržen formát 1 + 1

 

kolektivní interpretace (komorka) se zatím, vzhledem k povoleným počtům, vyučovat nebude

 

hudební nauka – všechny ročníky budou pokračovat v distanční výuce  podle dalšího vývoje plánujeme individuální konzultace,           o změnách Vás budeme informovat                                                                                                                                                                              

 

Taneční a výtvarný obor                                                                                                                                                                                  pokračují v distanční výuce, individuální konzultace začnou podle možností  a pokynů MŠMT

 

Testování – podle pokynů MŠMT a MZCR žáci individuálního studia testovaní nebudou. 

 

Veškeré informace, které Vám předkládáme se mohou měnit i dále vyvíjet. Budeme se snažit rychle reagovat a ihned Vás informovat. S dotazy se obracejte přímo na ředitelství školy. 

Přejeme Vám hlavně zdraví a optimismus.

Vedení ZUŠ Fr. France